Przystępując do oceny inwestycji przeprowadzamy analizy finansowe całych  projektów inwestycyjnych jak i dotyczące pojedynczych nieruchomości komercyjnych. Przedstawiamy koncepcje i obliczenia ułatwiające podjęcie własciwych decyzji Klientów inwestujących w nieruchomości. W zależności od stopnia zaawansowania projektu analizy finansowe zawierają:

- model przepływu środków pieniężnych dla nieruchomości

- koncepcja wartości pieniądza w czasie

- programy finansowe

- warunki kredytowania (zmienne),

- metody wyceny,

- pomiar wartości inwestycji i osiąganych przez nią wyników 

- kwestie podatkowe.

W dzisiejszym świecie zdobywanie umiejętności i doskonalenie narzędzi niezbędnych w realizacji inwestycji w dziedzinie nieruchomości nie jest już opcją dla praktyków. To wymóg. Sukces odniosą tylko ci, którzy opanują fundamentalne zasady i zgłębią dzisiejszy rynek. Nasze analizy dokonywane są przez certyfikowanych uczestników kursu CCIM – Certified Commercial Investment Member - szkolonych i egzaminowanych przez wybitnych specjalistów – teoretyków i praktyków w zakresie nieruchomości komercyjnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, stanowiących elitarną grupę instruktorów Instytutu CCIM.

Osoba do kontaktu:

Magdalena Jasińska

tel. + 48 513 105 937

e-mail: m.jasinska@lidernieruchomosci.pl